Capítulo 8
Impresión

8.1 LprNg e impresión remota

8.2 Cupsys

8.3 Ghostscript

8.4 Magicfilter

8.5 Redhat-Printtool

[opcional]